Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση είτε με χρήση των κωδικών τους (οι ίδιοι ή ο λογιστής τους) είτε πηγαίνοντας σε κάποιο ΚΕΠ με τα απαραίτητα έγγραφα. Λογαριασμό ΔΕΗ (Αριθμός παροχής ΔΕΗ) Α.Φ.Μ. Αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα (Στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης) Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν στην αναγραφή των ίδιων στοιχείων στην αίτηση και στο τιμολόγιο του πετρελαίου. Θα πρέπει...
Περισσότερα Δεν επιτρέπονται σχόλια