Δικηγόρος , λογιστής στη Κατερίνη - Πιερία , νομικές υπηρεσίες

Category Archives: Uncategorized

Πώς θα δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων εξωτερικού
Όσοι φορολογούμενοι, κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού και εισπράττουν τόκους καταθέσεων, δεν χρειάζεται να πάνε στην εφορία τους για να υποβάλλουν την κλασσική δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα τόκων. Θα περιλάβουν τους τόκους καταθέσεων στη δήλωσή τους και στο βαθμό που δεν τους έχουν εισάγει στην Ελλάδα μέσω κάποιας τράπεζας, θα πληρώσουν το φόρο 15% επί των τόκων, με την εκκαθάριση της...
Περισσότερα Δεν επιτρέπονται σχόλια
Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός

Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο  οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή/ και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

Για...

Περισσότερα Δεν επιτρέπονται σχόλια
Σχέδιο Νόμου για τη «Ρύθμιση Δεσμευμένων ή Κατασχεμένων Χρηματικών Απαιτήσεων και Μετρητών»
Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου | Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/11/2014 Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση Δεσμευμένων ή Κατασχεμένων Χρηματικών Απαιτήσεων και Μετρητών" ΣΤΟΧΟΣ : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται : να ρυθμιστεί η διαχείριση και η αξιοποίηση με τον προσφορότερο τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο, τα κρατικά νομικά πρόσωπα και αρχές και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εν γένει των δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών...
Περισσότερα Δεν επιτρέπονται σχόλια