Δικηγόρος , λογιστής στη Κατερίνη - Πιερία , νομικές υπηρεσίες

Blog

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός

Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο  οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή/ και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

Για...

Περισσότερα Δεν επιτρέπονται σχόλια
Σχέδιο Νόμου για τη «Ρύθμιση Δεσμευμένων ή Κατασχεμένων Χρηματικών Απαιτήσεων και Μετρητών»
Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου | Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/11/2014 Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση Δεσμευμένων ή Κατασχεμένων Χρηματικών Απαιτήσεων και Μετρητών" ΣΤΟΧΟΣ : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται : να ρυθμιστεί η διαχείριση και η αξιοποίηση με τον προσφορότερο τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο, τα κρατικά νομικά πρόσωπα και αρχές και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εν γένει των δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών...
Περισσότερα Δεν επιτρέπονται σχόλια
Με ηλεκτρονικό τρόπο η θεώρηση βιβλιαρίου του Ο.Α.Ε.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ Ο Ο.Α.Ε.Ε ενημερώνει και πάλι τους ασφαλισμένους του, ότι δεν απαιτείται η προσέλευση των άμεσα ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του Οργανισμού για ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. (περισσότερα…)...
Περισσότερα Δεν επιτρέπονται σχόλια