Δικηγόρος , λογιστής στη Κατερίνη - Πιερία , νομικές υπηρεσίες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση είτε με χρήση των κωδικών τους (οι ίδιοι ή ο λογιστής τους) είτε πηγαίνοντας σε κάποιο ΚΕΠ με τα απαραίτητα έγγραφα.

Λογαριασμό ΔΕΗ (Αριθμός παροχής ΔΕΗ)

Α.Φ.Μ.

Αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα (Στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης)

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν στην αναγραφή των ίδιων στοιχείων στην αίτηση και στο τιμολόγιο του πετρελαίου. Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσουν τον ίδιο αριθμό παροχής ΔΕΗ και το ίδιο ΑΦΜ τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση, όσο και στο πρατήριο που θα προμηθευτούν το πετρέλαιο.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα για την πρώτη κατοικία τους

Εξαιρούνται

Τα προστατευόμενα μέλη

Οι φιλοξενούμενοι

Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ι.Χ. άνω των 3.000 κ.ε. ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης.

Η επαγγελματική στέγη

Τα νομικά πρόσωπα και ιδρύματα

Οι κάτοικοι εξωτερικού

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011,ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, να ανέρχεται έως 30.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 40.000ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 43.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο

β. Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων, κατά τον ΚΦΕ τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου – Φ.Α.Π. έτους 2011, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος.

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α

Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας

ΖΩΝΗ Β

Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου

ΖΩΝΗ Γ

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας

ΖΩΝΗ Δ

Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:
Ζώνη —— Ανώτατη κατανάλ. ανά τετραγ. – Ανώτατη συν. κατανάλ. ανά κατοικία.

Α ́ ΖΩΝΗ – 25 —————————————- 3.000

Β ́ ΖΩΝΗ – 15 —————————————- 1.800

Γ ́ ΖΩΝΗ – 8 —————————————– — 960

Δ ́ ΖΩΝΗ – 5 —————————————— — 600

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,35 ευρώ.
Στις περιπτώσεις αλλαγής κλιματικής ζώνης κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα ζώνη μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της κλιματικής ζώνης της προηγούμενης κατοικίας.

Related Posts

Comments are closed